Opakowania tekturowe - Kartony tekturowe

Katalog FEFCO

Opakowania pudełka Producent Opakowań Tekturowych Katalog_FEFCO

Katalog FEFCO

Wzory opakowań tekturowych

OPAKOWANIA KLAPOWE

Wzór nr 0200

Wzór nr 0201

Wzór nr 0202

Wzór nr 0203

Wzór nr 0204

Wzór nr 0205

Wzór nr 0206

Wzór nr 0207

Wzór nr 0208

Wzór nr 0209

Wzór nr 0210

Wzór nr 0211

Wzór nr 0212

Wzór nr 0214

Wzór nr 0215

Wzór nr 0216

Wzór nr 0217

Wzór nr 0218

Wzór nr 0225

Wzór nr 0226

Wzór nr 0227

Wzór nr 0228

Wzór nr 0229

Wzór nr 0230

Wzór nr 0231

OPAKOWANIA TELESKOPOWE

Wzór nr 0300

Wzór nr 0301

Wzór nr 0302

Wzór nr 0303

Wzór nr 0304

Wzór nr 0306

Wzór nr 0307

Wzór nr 0308

Wzór nr 0309

Wzór nr 0310

Wzór nr 0312

Wzór nr 0313

Wzór nr 0314

Wzór nr 0320

Wzór nr 0321

Wzór nr 0322

Wzór nr 0323

Wzór nr 0325

Wzór nr 0330

Wzór nr 0331

Wzór nr 0350

Wzór nr 0351

Wzór nr 0352

OPAKOWANIA SKŁADANE, TACE

Wzór nr 0400

Wzór nr 0401

Wzór nr 0402

Wzór nr 0403

Wzór nr 0404

Wzór nr 0405

Wzór nr 0406

Wzór nr 0409

Wzór nr 0410

Wzór nr 0411

Wzór nr 0412

Wzór nr 0413

Wzór nr 0415

Wzór nr 0416

Wzór nr 0420

Wzór nr 0421

Wzór nr 0422

Wzór nr 0423

Wzór nr 0424

Wzór nr 0425

Wzór nr 0426

Wzór nr 0427

Wzór nr 0428

Wzór nr 0429

Wzór nr 0430

Wzór nr 0431

Wzór nr 0432

Wzór nr 0433

Wzór nr 0434

Wzór nr 0435

Wzór nr 0436

Wzór nr 0437

Wzór nr 0440

Wzór nr 0441

Wzór nr 0442

Wzór nr 0443

Wzór nr 0444

Wzór nr 0445

Wzór nr 0446

Wzór nr 0447

Wzór nr 0448

Wzór nr 0449

Wzór nr 0450

Wzór nr 0451

Wzór nr 0452

Wzór nr 0453

Wzór nr 0454

Wzór nr 0455

Wzór nr 0456

Wzór nr 0457

Wzór nr 0458

Wzór nr 0459

Wzór nr 0460

Wzór nr 0470

Wzór nr 0471

Wzór nr 0472

Wzór nr 0473

OPAKOWANIA WSUWANE

Wzór nr 0501

0501-wzor-opakowania-pudelka-Producent-Opakowan-Tekturowych-Katalog_FEFCO

Wzór nr 0502

0502-wzor-opakowania-pudelka-Producent-Opakowan-Tekturowych-Katalog_FEFCO

Wzór nr 0503

0503-wzor-opakowania-pudelka-Producent-Opakowan-Tekturowych-Katalog_FEFCO

Wzór nr 0504

0504-wzor-opakowania-pudelka-Producent-Opakowan-Tekturowych-Katalog_FEFCO

Wzór nr 0505

0505-wzor-opakowania-pudelka-Producent-Opakowan-Tekturowych-Katalog_FEFCO

Wzór nr 0507

0507-wzor-opakowania-pudelka-Producent-Opakowan-Tekturowych-Katalog_FEFCO

Wzór nr 0509

0509-wzor-opakowania-pudelka-Producent-Opakowan-Tekturowych-Katalog_FEFCO

Wzór nr 0510

0510-wzor-opakowania-pudelka-Producent-Opakowan-Tekturowych-Katalog_FEFCO

Wzór nr 0511

0511-wzor-opakowania-pudelka-Producent-Opakowan-Tekturowych-Katalog_FEFCO

Wzór nr 0512

0512-wzor-opakowania-pudelka-Producent-Opakowan-Tekturowych-Katalog_FEFCO

OPAKOWANIA TRWALE ŁĄCZONE

Wzór nr 0601

Wzór nr 0602

Wzór nr 0605

Wzór nr 0606

Wzór nr 0607

Wzór nr 0608

Wzór nr 0610

Wzór nr 0615

Wzór nr 0616

Wzór nr 0620

Wzór nr 0621

OPAKOWANIA KLEJONE JEDNOCZĘŚCIOWE

Wzór nr 0700

Wzór nr 0701

Wzór nr 0703

Wzór nr 0711

Wzór nr 0712

Wzór nr 0713

Wzór nr 0714

Wzór nr 0715

Wzór nr 0716

Wzór nr 0717

Wzór nr 0718

Wzór nr 0747

Wzór nr 0748

Wzór nr 0751

Wzór nr 0752

Wzór nr 0759

Wzór nr 0761

Wzór nr 0770

Wzór nr 0771

Wzór nr 0772

Wzór nr 0773

Wzór nr 0774